Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Tarzans magiska källa

Tarzan’s Magic Fountain. 1949 USA 73 min. sv/35mm/1.37:1. R: Lee Sholem. S: Lex Barker, Brenda Joyce, Evelyn Ankers, Alan Napier, Albert Dekker, Charles Drake, Henry Brandon, Ted Hecht, Henry Kulky.

Barkers första Tarzan-film efter Weissmullers avhopp gynnas en smula av känslan av nystart, och vi slipper äntligen Boy, men intrigen (en expedition söker en kult som funnit ungdomens källa i djungeln men Tarzan vill inte visa vägen) är rutinmässig och har svårt att inte falla ner i tröga transportsträckor. Barker är OK i leopardkalsongen men inte jättekul. Joyces sista film som Jane, rollen spelades hädanefter av olika skådespelerskor. Filmhistoriens första Tarzan, Elmo Lincoln, har en cameo som fiskare. Manus av Curt Siodmak. 2024.