Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Streamers

1983 USA 113 min. färg/35mm/1.85:1. R: Robert Altman. S: Matthew Modine, Michael Wright, Mitchell Lichtenstein, David Alan Grier, Guy Boyd, George Dzundza, Albert Macklin.

Teatral Altman-film, byggd på pjäs av David Rabe, om fyra unga män med olika utbildning och karaktär, på väg till Vietnam och deras umgänge i militärbunkern, vilket blir allt hetsigare – i synnerhet när college-killen (Modine) provoceras av en homosexuell, svart man (Wright) som ifrågasätter honom. Filmad teater rakt igenom, och blir emellanåt jämtjockt av pratighet, men skådespelarna är helt fantastiska och filmen blir mer och mer mångfasetterad och gripande ju längre den pågår. 2013.