Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Skojare gör karriär

The Great McGinty. 1940 USA 82 min. sv/35mm/1.37:1. R: Preston Sturges. S: Brian Donlevy, Muriel Angelus, Akim Tamiroff, Allyn Joslyn, William Demarest, Louis Jean Heydt, Harry Rosenthal, Arthur Hoyt, Libby Taylor, Thurston Hall, Steffi Duna, Esther Howard, Frank Moran, Jimmy Conlin, Dewey Robinson, Donnie Kerr, Mary Thomas, Drew Roddy, Sheila Sheldon.

Sturges regidebut, en slug och mångfasetterad satir om en bufflig, alkoholiserad uteliggare (Donlevy) som lyckas bli guvernör genom politisk korruption. En i grunden fin berättelse som börjar och slutar på en snitsig, cynisk ton – livliga skådespelare och vassa dialoger rakt igenom. 2023.