Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Signs

signs

mini3star 2002 USA 106 min. färg/35mm/1.85:1. R: M. Night Shyamalan. S: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin, Abigail Breslin, Cherry Jones, Patricia Kalember, M. Night Shyamalan, Ted Sutton, Merritt Wever, Lanny Flaherty, Marion McCorry.

Säregen och riktigt tät historia starkt inspirerad av ”Världarnas krig”, om en familj på landsbygden som upptäcker stora, mystiska tecken på åkrarna – vilka snart visar sig vara del av ett världsomspännande UFO-mysterium. Förnekelsen slår snabbt in, men den ersätts snart av skräck – särskilt eftersom saker ständigt verkar smyga ute i buskarna. Gibson är stark i den sammanpressade rollen som familjens överhuvud, en moloken fd präst och änkling som förlorat sin tro och lämnat kyrkan efter fruns död, men nästan lika minnesvärda är Phoenix som hans yngre bror och Breslin/Culkin som de känsliga barnen. En fantastiskt uppbyggd rädd-för-mörkret-rysare med starka inslag av jönsig humor (”It’s OK to be silly”, som det sägs i filmen); Shyamalan vet dock hur en sådan här historia ska göras, och lyckas dessutom mejsla in intressanta karaktärer och ambitiös tematik. Det omstridda slutet ger spontant känslan av att all den briljanta spänningsuppbyggnaden var gjord i onödan – men filmen har mervärde när man ser om den, särskilt om man kan acceptera Shyamalans kroniska brist på ironi. 4/5 7/10. 2002, 2016, 2018.

försökigen