Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Private Resort

1985 USA 82 min. färg/35mm/1.85:1. R: George Bowers. S: Rob Morrow, Johnny Depp, Emily Longstreth, Karyn O’Bryan, Hector Elizondo, Dody Goodman, Tony Azito, Hilary Shepard, Leslie Easterbrook, Michael Bowen, Lisa London, Andrew Dice Clay, Ronald E. House, Christopher Wynne, Nora Gaye, Susan Mechsner, Matthew Levine, Lucy Lee Flippin, Phyllis Franklin, Jonathan Prince, Jeremy Lawrence.

Morrow och Depp är ynglingar på vift på lyxigt Miami-SPA i den här arketypiska sexkomedin. En helt grundlös story som bara existerar för att vara en springa-i-dörrar-fars; högt tempo, mycket flås och flukt samt genuin idioti i nästan varje scen. Lågt fallande frukt, bara för (stackars) Depp-fans. Obekräftad svensk biotitel är Privat område – desto mer minnesvärd är TV- och videotiteln Poolarna.