On the Night Stage

mini2star 1915 USA 62 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Reginald Barker. S: William S. Hart, Rhea Mitchell, Robert Edeson, Herschel Mayall.

Harts andra långfilm är en rumphuggen dussinwestern där han spelar cowboy som vill gifta sig med sina drömmars kvinna, men tvingas inse sina begränsningar när hon gifter sig med en ärbar präst. Senare dyker ett rötägg upp och gaslyser henne så att filmen kan ha någon form av konflikt. Skapligt fotad och spelad men filmen består mest av lealöst utdragna scener – bortsett från ett obligatoriskt storslagsmål händer inte mycket. Storyn återanvändes till stor del i den mycket bättre I mästarens fotspår ett år senare. 2/5 4/10. 2019.

försökigen