Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Musik i mörker

mini2star 1948 SVERIGE 87 min. sv/35mm/1.37:1. R: Ingmar Bergman. S: Mai Zetterling, Birger Malmsten, Olof Winnerstrand, Naima Wifstrand, Bibi Lindqvist, Hilda Borgström, Douglas Håge, Gunnar Björnstrand, Bengt Eklund, Åke Claesson, John Elfström, Rune Andréasson, Bengt Logardt, Marianne Gyllenhammar, Sven Lindberg.

Udda tidig Bergmanmelodram om en blind pianist (Malmsten) som i sin bitterhet inte kan ta emot kärleken från landsortsflickan Zetterling. Byggd på en bok av Dagmar Edqvist och tolkades delvis som en pamflett för ”blindas rätt i samhället” (en kontext som känns mer eller mindre godtycklig). Visuellt attraktiv, och Malmsten och Zetterling har sina stunder, men det finns inget driv i berättandet, inget tydligt engagemang i filmen, och den fåniga intrigen tyngs ner av en stel och pretentiöst nobel självupptagenhet. 2/5 5/10. 2014, 2018.

försökigen