Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Mord, lilla vän

mini25star 1955 SVERIGE 88 min. sv/35mm/1.37:1. R: Stig Olin. S: Stig Olin, Inga Landgré, Gösta Cederlund, Peter Lindgren, Torsten Lilliecrona, Ingvar Kjellson, Curt Masreliez, Mimi Pollak, Hans Strååt, Inga Gill, Bengt Eklund, Nils Kihlberg.

Hygglig svensk deckare baserad på Anders Jonasons roman ”Mord med mera” från 1953 om en reporter (Olin) som snokar runt för att hitta ett samband mellan en grupp otrevliga societetsvänner och ett par mystiska dödsfall. Börjar aningen tveksamt men bättrar sig och klarar sig till slut med hedern i behåll. Bra skådespelare i alla roller hjälper också. 3/5 6/10. 2002.

försökigen