Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Maronas fantastiska resa

L’Extraordinaire Voyage de Marona. 2019 FRANKRIKE/RUMÄNIEN/BELGIEN 92 min. färg/digital/1.85:1. R: Anca Damian. Röster: Lizzie Brocheré, Bruno Salomone, Thierry Hancisse, Nathalie Boutefeu, Shirelle Mai-Yvart, Maïra Schmitt, Georges Claisse, Annie Mercier, Isabelle Vitari, Philippe Sax, Etienne Guillou-Kervern, Félicie Robert. Svenska röster: Ana-Gil de Melo Nascimento, Jamil Drissi, Anna Sahlene, Ylva Hasselgren, Ebbot Lundberg, Andreas T. Olsson, Ellen Jelinek, Klara Söderberg, Marga Pettersson, Hesse Jonsson, Ester Sjögren, Shebly Niavarani.

Mer ”fatalistisk” än fantastisk; denna väldigt franska animerade berättelse handlar om en påkörd, döende hund som minns tillbaka alla ägare och hur oschysst de behandlat henne. En standardsnyftare dränkt i en tämligen distraherande animation som bäst kan beskrivas som dagis-LSD; någon sorts smygsadism kan också anas i filmskaparnas berättarglädje kontra de många försöken att få publiken att gå sönder. En respektabel film av sitt slag och säkert särskilt rörande för de som kan komma förbi filmens alla många små irriterande pretentioner. 2023.