Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Little Caesar

1931 USA 79 min. sv/35mm/1.20:1. R: Mervyn LeRoy. S: Edward G. Robinson, Douglas Fairbanks Jr, Glenda Farrell, William Collier Jr, Sidney Blackmer, Ralph Ince, Thomas E. Jackson, Stanley Fields, Maurice Black, George E. Stone, Armand Kaliz, Nicholas Bela.

Robinson är helt magnetisk i sin stora genombrottsroll som ”Rico”, den psykotiske gangstern som tar sig till toppen genom rent våld.  En av många centrala filmklassiker från 1931, denna introducerar den klassiska gangsterfilmens beståndsdelar, inklusive Robinsons spel som blivit evigt imiterat. Regissören LeRoy verkar inte ha varit den mest subtila av regissörer, och han kan inte riktigt komma förbi de tidiga ljudfilmens begränsningar, varför filmen har en del oslipade kanter och en viss fyrkantighet. Samtidigt är intrigen minst sagt rättfram och dramatiken håller när det gäller. Totalförbjuden i lilla Sverige. 2023.