Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Kampen för jorden

mini35star Staroye i novoye. 1929 SOVJET 121 min. sv/35mm/1.33:1. R: Sergej Eisenstein, Grigorij Aleksandrov. S: Marfa Lapkina, M. Ivanin, Vasja Buzenkov, Neznikov, Cuchmarev, Ivan Judin, E. Suchareva, G. Matvej, Kostja Vasilev, M. Prajdakova.

Eisensteins sista stumfilm är hans minst kända, men kanske hans mest mångfasetterade; en lyrisk blandning av drama och dokumentär där propagandan ibland har svårt att skina igenom. Huvudpersonen är bondmoran Marfa, som representerar Sovjets process från agrikultur till industrialism; hon är martyren som lider på landsbygden, startar ett kooperativ och kämpar med byråkratin för att få förmåner, t.ex en traktor, till bygden. Eisenstein var inspirerad av Trotskij när han påbörjade denna film; han avbröt arbetet för att göra Oktober – dagar som skakade världen och när han återupptog det hade Trotskij fallit ur Stalins nåder varpå mycket fick klippas om; senare versioner har återställt Eisensteins ursprungliga vision till möjliga mån. Det finns, kanske därför, spänningsfält och tolkningsmöjligheter i denna film som de mer didaktiska föregångarna saknar; från propagandans olustiga hyckleri till de oavsiktligt individualistiska effekterna från de narrativa inslagen, via både otäcka och sublima skildringar av naturen; dels dokumentära bilder av bondelivet, dels visuella poem där ett par kor plötsligt tar över hela berättelsen, och det är inte alltid de två går att skilja åt. Det är kanske inte för inte som filmen är mest berömd för sekvensen där Eisenstein bombastiskt hyllar en mjölkseparator. 4/5 8/10. 2021.

försökigen