Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Iskallt mord

mini2star Murder by Numbers. 2002 USA 115 min. färg/35mm/1.85:1. R: Barbet Schroeder. S: Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling, Michael Pitt, Agnes Bruckner, Chris Penn, R.D. Call, Tom Verica, Janni Brenn, John Vickery, Michael Canavan, Krista Carpenter, Neal Matarazzo, Adilah Barnes, Jim Jansen.

Två rika och odrägliga high school-ungdomar begår ett mord i Leopold/Loeb-stil (se även Hitchcocks Repet) och Bullock spelar kriminalare (med trauma i bagaget) som är den ende som kan se deras skuld. Storyn har rätt komplexa moraliska dimensioner, men den här filmen hade behövt ses över några gånger – manuset sticker iväg på märkliga sidospår och belastar intrigen med romantiska sidointriger, diffusa karaktärer och ologiska händelseförlopp; livlös regi gör att filmen får ännu mindre karaktär. Irriterande nog finns spåren av en bättre film mellan lagren. 2/5 4/10. 2018.

försökigen