Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Indiens hämnd

mini25star Das indische Grabmal. 1959 VÄSTTYSKLAND/FRANKRIKE/ITALIEN 102 min. färg/35mm/1.37:1. R: Fritz Lang. S: Debra Paget, Paul Hubschmid, Walter Reyer, Claus Holm, Luciana Paluzzi, Valéry Inkijinoff, Sabine Bethmann, Angela Portaluri, René Deltgen, uido Celano, Jochen Brockmann, Richard Lauffen, Jochen Blume, Helmut Hildebrand, Panos Papadopulos.

Del två av Langs tyska rendezvous-spektakel (del 1 är Tigern från Bengalen). Denna har lite högre tempo eftersom den är en strikt fortsättning snarare än en uppföljare: Maharadjan Reyer har separerat kärleksparet Paget och Hubschmid, kastat honom i en fängelsehåla och påstår att han är död medan han ämnar tvinga Paget till att bli hans brud. Hans stab har dock lierat sig för en kupp mot honom och Hubschmids syster och svåger är på god väg att luska ut att han fortfarande lever. Denna Langs näst sista film har några fina langianska inslag i intrigen – framför allt mot slutet – som också kan tillskrivas Thea von Harbou, vars bok filmen är byggd på. Samtidigt är allt rätt fyrkantigt överlag, med ganska många stela passager. Båda filmerna finns i en USA-version – Journey to the Lost City – dubbad till engelska på 95 minuter. Se upp för den. 3/5 6/10. 2013.

försökigen