Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

I mästarens fotspår

mini3star Hell’s Hinges. 1916 USA 64 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Charles Swickard, William S. Hart (okrediterad), Clifford Smith (okrediterad). S: William S. Hart, Clara Williams, Jack Standing, Alfred Hollingsworth, Robert McKim, J. Frank Burke, Louise Glaum.

Exemplariskt välgjord och opretentiös 1910-talswestern med Hart i en av de bästa av hans överlevande prestationer. Typisk story för eran – han spelar skurk som blir en bättre människa när han träffar kyska Williams, vars bror är en oduglig präst, vilket sätter hela stan i lågor. Denna film är naturligtvis inte politiskt aktuell längre, men i alla tekniska avseenden är denna praktiskt taget helt modern, med effektivt foto och utmärkt tempo. En perfekt film för stumfilmsnybörjaren. 3/5 7/10. 2019.

försökigen