Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Förtroligheten

2013 SVERIGE 108 min. färg/codex/1.85:1. R: William Olsson. S: Alba August, Helena af Sandeberg, Johan Gry, Ingrid Lundgren, Anton Baggeryd, Singfjord, Anton Lundqvist, Margareta Olsson, Johan Friberg, Karin Bergquist, Julia Eek, Conny Vakare, Carina Jingrot, Sofia Rutberg, Oliver Praetorius, Björn Wahlberg, Pelle Evertsson, Michael Fradkin, Moa Myrén, Mikael Forsberg, Ylva Gallon, Anna Widing, Anders Tolergård.

Ansträngt svårmodig historia om flicka i en småstad som påstår att en man klättrat in i hennes sovrum, vilket leder till skvaller i byn och kongitiv dissonans för flickans pappa. Här kryllar det av obegåvade liknelser, retoriska dialoger, sentimental voice-over och lekmannamässiga hänvisningar till Jung. Man önskade att alla försökte lite mindre. Bakläxor 2013. 2014, 2023.