Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Europa Europa

mini3star 1990 TYSKLAND/FRANKRIKE/POLEN 112 min. färg/35mm/1.66:1. R: Agnieszka Holland. S: Marco Hofschneider, Julie Delpy, René Hofschneider, Piotr Kozlowski, André Wilms, Ashley Wanninger, Halina Labonarska.

Filmatisering av Solomon Perels bok om hur han som jude i andra världskriget blev skild från sin familj och hamnade på villovägar; tills han gick med i Hitlerjugend. En bildskön, mycket fängslande film med hängivna skådespelare och ett tempo som hela tiden gör berättelsen intressant, spännande och intelligent om vartannat. Det finns något präktigt i grunden, dock, och filmen är inte riktigt så storsinnig som den verkar. 3/5 7/10. 2013.


<- Euphoria.
-> Eva.

försökigen