En bädd av rosor

mini2star Bed of Roses. 1996 USA 87 min. färg/35mm/1.85:1. R: Michael Goldenberg. S: Christian Slater, Mary Stuart Masterson, Pamela Segal, Josh Brolin, Brian Tarantila, Debra Monk.

Slater spelar florist som blir förälskad i högspända karriäristen Masterson. Kärlek kommer på posten i form av blommogram – och så vidare. Över medel-ambitioner för att vara en film av det här slaget men extremt såsigt och sentimentalt. Sevärt till de som gråter av TV-reklamer. 2/5 5/10. 1998, 2012.


<- En brud på hugget.
-> Encounters at the End of the World.

försökigen