Eld ombord: En berättelse från sjön

mini3star 1923 SVERIGE 86 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Victor Sjöström. S: Victor Sjöström, Jenny Hasselquist, Matheson Lang, Ida Blumenthal (Ida Gawell-Blumenthal), Thecla Åhlander, Josua Bengtson.

Sjöströms sista stumfilm i Sverige gjordes med övertydliga internationella och kommersiella ambitioner – den melodramatiska berättelsen är tydligt inspirerad av D.W. Griffiths landsortsfilmer, och intrigen är rak och sentimental; Sjöström spelar själv den slarvige huvudpersonen som blir skeppare på ett fartyg vars korrupte ägare är gift med hans olyckliga kärlek. Romantiken är skickligt och atmosfäriskt gjord i början, och dramatiken ombord fartyget är också stark, även om det förblir en teknisk uppvisning mer än något annat.Blev något av en flopp, både i Sverige och utomlands, men Sjöström kuskade över Atlanten för en USA-karriär ändå. Manus av Hjalmar Bergman. 3/5 7/10. 2018.


<- Eldmärkt.
-> El Dorado (1967).

försökigen