Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Detective Knight: Rogue

2022 USA 105 min. färg/codex/2.39:1. R: Edward Drake. S: Bruce Willis, Beau Mirchoff, Lochlyn Munro, Corey Large, Trevor Gretzky, Jimmy Jean-Louis, Michael Eklund, Johnny Messner, Cody Kearsley, Keeya King, Dax Campbell, Miranda Edwards, Jessica Rose, Hunter Daily, Alice Comer, Sarah May Sommers, Ryan Xue, JR Krieger, Alvaro Calderón.

Inga fanfarer för vad som i princip var Willis sista strapats som skådis; en crimetrilogi med start här, om en grupp bankrånare som ska vara väldigt skickliga men som är väldigt klantiga. De flesta av Willis dialoger tycks ske utanför bild. Otroligt livlöst och opersonligt. Följdes av Redemption. 2023.