Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Der Tunnel (1915)

1915 TYSKLAND 84 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: William Wauer. S: Friedrich Kayssler, Hermann Vallentin, Fritzi Massary, Rose Veldtkirch, Felix Basch, Hans Halder.

Fascinerande, tidig filmatisering av Bernhard Kellermanns på sin tid mycket framgångsrika roman om en visionär ingenjör som startar ett enormt projekt att bygga en tunnel mellan USA och Europa. Detta är ett futuristiskt stumfilmsepos som helt tillhör högmodernismen – berättelsen korsar alla kontinenter i en halvdokumentär, infrastrukturell estetik samtidigt som den blandar tidstypiska dramatablåer med storartade scener med gruvolyckor och arbetarrevolter med hundratals statister. Detaljrikedomen och det utstuderade berättandet liknar i princip ingenting annat från eran och inte heller mycket som gjordes senare; denna tillhör filmmediet som det kunde se ut i långfilmens barndom – full av framtidstro och optimism gentemot teknikens under! Senare filmad på 30-talet i en tysk, en fransk och en amerikansk version. 2024.