Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Der Hund von Baskerville (1914)

1914 TYSKLAND 65 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Rudolf Meinert. S: Alwin Neuß, Friedrich Kühne, Hanni Weisse, Erwin Fichtner, Andreas Van Horn.

Eventuellt den tidigaste långfilmsversionen av Conan Doyles klassiker. Denna har dock mycket lite att göra med romanen och är (liksom Sherlock Holmes från 1916) utformad som en kriminalfilm i Feuillade-stil. Mysteriet avslöjas på en gång så att Holmes, när han väl dyker upp, kan ha en fiende att besegra. Sista akten bjuder på lite överraskningar, och filmen är i alla lägen välgjord för sin tid, men storyn är för dum. Ytterligare två tyska filmatiseringar följde 1929 och 19372023.