Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

De skulle offras

They Were Expendable. 1945 USA 135 min. sv/35mm/1.37:1. R: John Ford. S: Robert Montgomery, John Wayne, Donna Reed, Jack Holt, Ward Bond, Louis Jean Heydt, Marshall Thompson, Leon Ames, Cameron Mitchell, Russell Simpson, Jack Pennick, Robert Barrat, Tom Tyler.

Typiskt välgjord Fordfilm om en turerna på en amerikansk militärbåt i Filippinerna strax efter Pearl Harbor – kampen mellan befälen och soldaterna är nästan lika intensiv som striderna mot japanerna. Lång, och filosofiskt förutsägbar, men överlag en stark film av sitt slag. 2015, 2023.