Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

De aanslag

1986 NEDERLÄNDERNA 141 min. färg/35mm/1.66.1. R: Fons Rademakers. S: Derek de Lint, Marc van Uchelen, Monique van de Ven, Johnny Kraaijkamp Sr, Christian Golusda, Harold Bendig, Lex Wiertz, Huub van der Lubbe, Elly Weller, Ina van der Molen, Frans Vorstman, Edda Barends, Casper de Boer, Wim de Haas, Hiske van der Linden, Piet de Wijn, Akkemay, Kees Coolen, Eric van Heyst, Mies de Heer, Oliver Domnick, Amadeus August, Matthias Hell, Horst A. Reichel, Ludwig Haas, Michel van Rooy, Guus Hermus, Manon Alving, Tabe Bas, Cas Baas, Egbert van Paridon, Eric van der Donk, Ab Abspoel.

Taktfull och insiktsfull historia som börjar med att skildra hur en pojke mot andra världskrigets slut får sin familj mördad av nazisterna. Därefter följer vi hans  framgångsrika men alldagliga liv och får se hur händelsen på olika sätt förföljer honom. Byggd på en roman (av Harry Mulisch) vilket märks, på så sätt att berättelsens intressanta aspekter ligger i traumats malande och dess grumliga filosofiska dilemman, särskilt i relation till tidens gång. Höjdpunkten är filmens upptakt, metodiskt gjord och mer och mer drabbande. Återstoden lider en smula av visst överspel och en lätt pompös övertydlighet, men helheten är fortfarande intressant. Vann Oscar för bästa utländska film men gick märkligt nog inte på bio i Sverige. Gavs ut på VHS av Cannon och Sandrews med engelska titeln The Assault. 2024.