Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

De 400 slagen

mini35star Les quatre cents coups. 1959 FRANKRIKE 99 min. sv/35mm/2.35:1. R: François Truffaut. S: Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Guy Decomble, Georges Flamant, Patrick Auffay, Daniel Couturier.

Truffauts klassiska genombrottsfilm och tillsammans med Godards Till sista andetaget dörröppnaren för den franska nya vågen. En självbiografisk berättelse om pojke i Paris som varken är slö eller dum men som negligeras av sina föräldrar och avfärdas av skolan så att han istället börjar driva omkring och syssla med småtjuveri. Oansenlig berättelse, men mästerligt regisserad, med extremt stor empati och förståelse för huvudpersonens utsatthet; en tematik som filmen ständigt hittar suggestiva och poetiska sätt att kommunicera till åskådaren. Truffaut leker med filmmediet genom att öppna upp berättandet, i synnerhet sista partiet av filmen som skickligt bygger upp mot den klassiska slutscenen. Tillägnad André Bazin, som räddade Truffaut undan ett liv liknande huvudpersonens. Se även Auteurathon Truffaut4/5 8/10. 2013.


<- De 39 stegen.
-> Dead & Buried.

försökigen