Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Das Spielzeug von Paris

mini2star 1925 TYSKLAND/FRANKRIKE/ÖSTERRIKE 99 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Michael Kertesz (Michael Curtiz). S: Lili Damita, Eric Barclay, Henry Treville, Hugo Thimig, Hans Moser, Theo Shall, Maria Fein, Maria Asti, Traute Carlsen, Ria Günzel, Marietta Millner.

Klichétyngd vampmelodram som blev en av de sista som Curtiz gjorde innan flykten till Hollywood. Den väldigt exponerade Damita spelar den typiska förföriska dansösen med ett borderline-beteende som blir ödesdigert för tråkmånsen Barclay, som gör det olyckliga misstaget att falla för henne. Långdraget och förutsägbart manus helt utan originalitet, och att filmen är så tekniskt välgjord ger den mer av en kompakt, klaustrofobisk kvalitet än något annat. 2/5 5/10. 2018.


<- Das Boot.
-> Das wandernde Bild.

försökigen