Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Darkman

mini25star 1990 USA 95 min. färg/35mm/1.85:1. R: Sam Raimi. S: Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels, Larry Drake, Nelson Mashita, Jessie Lawrence Ferguson, Rafael H. Robledo.

En ihärdig vetenskapsman kommer på ett sätt att skapa människohud. Tyvärr råkar hans käresta snubbla över skurkarnas mutor och de spränger hans labb i luften. Han överlever explosionen, men med svåra brännskador, samt förmågan att inte känna smärta. Han fortsätter sina studier eftersom han vill ta gruvlig hämnd. Hederlig serietidningsunderhållning, minst ett årtionde innan genren blev tjatig; fungerar främst tack vare den skickliga blandningen av bashistorien och den melodramatiska sidointrigen med McDormand. Men Raimi, vars regi som vanligt är vild, blir okontrollerad inför det lite torftiga manuset, och helheten blir inte helt lyckad. Bruce Campbell, från Raimis Evil Dead-filmer, finns med i en cameo, något som kom att bli regissörens kännetecken. 3/5 6/10. 2001, 2008.


<- Darkland.
-> The Darkness.

försökigen