Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Cristaux

1978 FRANKRIKE 86 min. färg/Super 8/1.33:1. R: Teo Hernández.

Experimentfilm som i expressiv, symbolisk, pseudomessiatisk stil mestadels består av objekt upplysta i olika färger och på olika sätt mot en becksvart fond – det hela är en tetralogi som undersöker olika former av död och undergång, från fysisk till ekonomisk, bortom organiska eller kulturella gränser. Poängen här tycks inte vara att läsa in en massa budskap så mycket som det helt enkelt är en utställning, kroppsligt orienterad, där konstnären mer än att binda intertextuella referenser vill framställa sig själv och genom in egen kropp föreslå en sorts inre, mental arkitektur. 2021, 2024.