Comment ça va?

mini25star 1978 FRANKRIKE 78 min. färg/35mm/1.37:1. R: Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville. S: Michel Marot, Anne-Marie Miéville.

Godard (och makan Miéville) är på väg ut ur sin avantgarde-exil med denna film, som exemplifierar behovet av, vikten i och svårigheterna med att uttrycka sig genom konst – detta sker genom en (typ av) inblick i två kommunistiska och fackligt aktiva arbetare på ett tidningstryckeri, och deras hopplösa arbete med att göra en film. Bilder analyseras in absurdum, i synnerhet i relation till kommers och kognitiv association, medan frustrerade ordvitsar och kryptiska meddelanden kodas in i det vi ser och (framför allt) det vi inte ser, de krafter som driver på utanför bilden både i form av filmskaparna själva och av de kommersiella makterna. Godard är nästan alltid spännande för den som sätter sig in i honom, även om denna film andas kreativ svält och tydlig desperation. 3/5 6/10. 2017.


<- Commando.
-> The Company.

försökigen