Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Céline och Julie gör en båttur

mini3star Céline et Julie vont en bateau: Phantom Ladies Over Paris 1974 FRANKRIKE 193 min. färg/35mm/1.37:1. R: Jacques Rivette. S: Juliet Berto, Dominique Labourier, Bulle Ogier, Marie-France Pisier, Barbet Schroeder, Nathalie Asnar, Marie-Thérèse Saussure, Philippe Clévenot, Anne Zamire, Jean Douchet, Adèle Taffetas, Monique Clément, Jérôme Richard, Michael Graham, Jean-Marie Sénia.

En av Rivettes mest populära filmer, och eventuellt hans mest lekfulla bidrag till Nya vågen – Berto och Labourier spelar vänner (sammanförda genom kryptiska omständigheter) som undersöker ett hemsökt hus vars spökens liv de engagerar sig för som om de tittar på en film – detta sker genom en magibok och faktumet att de själva är diegetiska figurer, och efter ett tag börjar de engagera sig i fiktionen och ändra den som de behagar. En film som på en rent intellektuell nivå är exceptionellt insnärjd i sig själv, men den är helt enkelt inte så smart (eller i synnerhet konsekvent) som den skulle behöva vara, med tanke på att den pågår i tre timmar och verkar vilja utmana filmformen och idén om fiktion (vilket andra Nya vågen-filmare redan gjort vid det här rätt sena laget). Den täcker över sina tillkortakommanden med stora mängder joy de vivre, eller bara trams, levererat av huvudpersonerna (knappast av det borgerliga kammarspelet som de roar sig åt, vilket må vara långtråkigt av en anledning men det gör det inte mindre långtråkigt). Denna kritik ska ses i ljuset av filmens popularitet – det är överlag en märkvärdig film som rör sig på en hög kreativ nivå, och obligatorisk i Nya vågen-kompendiet, men en annan håller med dig om du finner den lite överskattad. 4/5 7/10. 2017.


<- Ceddo.
-> The Cell.

försökigen