Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Andy Hardys privatsekreterare

Andy Hardy’s Private Secretary. 1941 USA 101 min. sv/35mm/1.37:1. R: George B. Seitz. S: Lewis Stone, Mickey Rooney, Fay Holden, Ann Rutherford, Sara Haden, Ian Hunter, Kathryn Grayson, Gene Reynolds, George P. Breakston, Todd Karns, Addison Richards, Margaret Early, Bertha Priestley, Joseph Crehan, Lee Phelps, John Dilson.

Tionde Andy Hardy-filmen är relativt ambitiös. Här ska Andy ta examen från high school men istället för att plugga dras han med i alla examensaktiviteterna varför hans examen (och framtid) snart är hotad. En central sidointrig handlar om en fattig men kultiverad familj som domaren tvingar Andy låta delta i skolaktiviteterna, vilket ger filmen en rätt så nyanserad klasstematik. Detta är således en av de mer ”seriösa” delarna i serien – inte pjåkig, men väldigt tradig och högtravande; man gillar inte domaren när han förvärrar Andys skam över att kugga slutproven genom att överösa honom med patriarkal vrede. Ett givande tidsdokument, å andra sidan. 2024.