Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Törst

1949 SVERIGE 83 min. sv/35mm/1.37:1. R: Ingmar Bergman. S: Eva Henning, Birger Malmsten, Birgit Tengroth, Hasse Ekman, Mimi Nelson, Bengt Eklund, Gaby Stenberg, Naima Wifstrand, Sven-Eric Gamble, Gunnar Nielsen, Estrid Hesse, Helge Hagerman, Calle Flygare, Monica Weinzierl, Else-Merete Heiberg, Verner Arpe, Sif Ruud, Gerhard Beyer, Herman Greid, Oscar Rosander, Laila Jokimo, Inga Norin-Welton, Öllegård Wellton, Ingeborg Bergius, Peter Winner, Britta Brunius, Inga-Lill Åhström, Ingmar Bergman, Erik Arrhenius, Carl Andersson.

Tidig Bergman som på ett påfallande sätt påminner om hans senare filmer (särskilt märkligt eftersom han inte skrev manus). Ett triangeldrama som börjar lovande men som inte kommer någonstans och som sedan mynnar ut i förutsägbara klichéer. 2023.