Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

The Square

2017 SVERIGE/TYSKLAND/FRANKRIKE/DANMARK 142 min. färg/ARRIRAW 3.4K, DI 2K/1.85:1. R: Ruben Östlund. S: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø, Marina Schiptjenko, Elijandro Edouard, Daniel Hallberg, Martin Sööder.

Östlund försöker växla upp sitt filmskapande med denna mycket säregna berättelse om lismande museichef (Bang) som går igenom en privat och professionell kris i samband med utställningen av ett typiskt abstrakt konstverk. Via diverse episodiska utflykter undersöker filmen tragikomiska dimensioner som har många tolkningsmöjligheter och allmänt transcendental tonträff. Den grundläggande intrigen är betydligt mer diffus och inte alltid helt lyckad vare sig på en berättarteknisk eller karaktärsmålande nivå; helheten är dock stabilt originell och tematiskt lyckad. Videosöndagrecension. 2017, 2023.