★★★★, 3-4, Retrospektiv

Motorsågsmassakern (1974)