Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Örnnästet

Where Eagles Dare. 1968 STORBRITANNIEN/USA 155 min. färg/35mm/2.35:1. R: Brian G. Hutton. S: Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Ure, Patrick Wymark, Michael Hordern, Donald Houston, Peter Barkworth, William Squire, Robert Beatty, Brook Williams, Neil McCarthy, Vincent Ball, Anton Diffring, Ferdy Mayne, Derren Nesbitt, Victor Beaumont, Ingrid Pitt, Guy Deghy (okrediterad), Philip Stone (okrediterad).

En av de bästa gubbar-i-krig-klassikerna; Burton är barsk major som under andra världskriget skickas till bavariska bergstrakter för att med en grupp soldater inta ett hårdbevakat slott och rädda en amerikansk general. Någon har infiltrerat hans grupp, slottet är omöjligt att inta och fullt med högsta höns från Tredje riket. Vad kan gå fel? Efter en suggestiv inledning följer den ena twisten efter den andra, ständigt ackompanjerat av högljudda actionscener som fortfarande håller viss kaliber. Ett raffigt mini-epos; Burton och Eastwood (som hans amerikanska kollega) är så stoiska att de stundtals påminner om hjältar ur grekisk mytologi. Roadshowversion med mellanakt och ouvertyr går 158 min. 2023.