Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Kvinnors väntan

1952 SVERIGE 107 min. sv/35mm/1.37:1. R: Ingmar Bergman. S: Anita Björk, Eva Dahlbeck, Maj-Britt Nilsson, Birger Malmsten, Gunnar Björnstrand, Karl-Arne Holmsten, Aino Taube, Håkan Westergren, Gerd Andersson, Björn Bjelfvenstam, Carl Ström, Märta Arbin, Naima Wifstrand, Douglas Håge, Mona Geijer-Falkner, Wiktor Andersson, Jarl Kulle, Torsten Lilliecrona.

Bergmans första riktigt karaktäristiska film, en episodfilm om fyra kvinnor i en sommarstuga som diskuterar sina kärleksliv medan de väntar på att deras män ska komma hem. Filmen i sig är en tämligen okomplicerad dramedi, inte utan ett och annat stänk av genuin mänsklig melankoli, men det är det metodiska och ständigt karaktärsfokuserade perspektivet som gör filmen spännande. 2014, 2023.