Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Jul i juli

Christmas in July. 1940 USA 67 min. sv/35mm/1.37:1. R: Preston Sturges. S: Dick Powell, Ellen Drew, Raymond Walburn, Alexander Carr, William Demarest, Ernest Truex, Franklin Pangborn, Harry Hayden, Rod Cameron, Adrian Morris, Harry Rosenthal, Georgia Caine, Ferike Boros, Torben Meyer, Julius Tannen, Al Bridge, Lucille Ward, Victor Potel.

Liten men slug satir om en miserabel gnällspik som tror sig vinna 25.000 dollar på en slogantävling – egentligen är det hans kollegor som spelar ett spratt på honom, men missförståndet hinner gå för långt. Sturges andra film, efter Skojare gör karriär samma år, visar genast hans intelligens – berättelsen förskönar inte huvudpersonen men vi kan inte komma undan igenkänningsfaktorn i honom; det kapitalistiska maktspelet paras snitsigt ihop med det ironiska scenariot, som föreslår att framgång i USA är en ren fråga om slump och korruption. Den Capra-liknande melankolin är också mycket rörande – allt som allt går det inte att hitta mycket att klaga på här, trots att speltiden är i lättaste laget. 2023.