Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

I morgon och för alltid

Tomorrow Is Forever. 1946 USA 104 min. sv/35mm/1.37:1. R: Irving Pichel. S: Claudette Colbert, Orson Welles, George Brent, Lucile Watson, Richard Long, Natalie Wood, John Wengraf, Sonny Howe, Ian Wolfe, Joyce Mackenzie.

Bisarr melodram där Welles är i full Draculaform som mystisk figur som dödförklaras i kriget – hans hustru (Colbert) gifter sig med en annan och sedan återvänder Welles. Twisten är att han blivit så skadad i kriget att han ändrat utseende och rentav blivit en annan person (nu är han någon sorts österrikisk dr. Freudstein). Denna film är helt enkelt för märklig för att förbises – tanken är att det ska vara en sentimental snyftare för krigseran, men intrigen är nästan berusande rörig och de suggestiva övertonerna är påtagliga. Welles gör en av sina bästa framträdanden, vilket också är anledning att rekommendera filmen. Auteurathon: Welles2016, 2023.