Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

En hjälte i Virginia

The Howards of Virginia. 1940 USA 116 min. sv/35mm/1.37:1. R: Frank Lloyd. S: Cary Grant, Martha Scott, Cedric Hardwicke, Alan Marshal, Richard Carlson, Paul Kelly, Irving Bacon, Elisabeth Risdon, Anne Revere, Tom Drake, Phil Taylor, Rita Quigley, Libby Taylor, Richard Gaines, George Houston, Ralph Byrd, Dickie Jones, Buster Phelps, Wade Boteler, Mary Field, Roy Gordon, Charles Francis, Peter Cushing.

Detta var en av de många menlösa storfilmer som Columbia gjorde för att övertyga Frank Capra om att fortsätta arbeta för studion; regissören Lloyd var ett av många stora namn som de också anlitade med samma förhoppning – om sedan Capra hoppade av skutan så skulle de fortfarande ha en uppsättning regissörer att förhoppningsvis ersätta honom med. Denna bit information hjälper en förstå varför detta tilltänkta 1700-talsepos i Borta med vinden-stil blev en så fyrkantig flopp; Grant gör bort sig i rollen som dräggig stolle som råkar gifta in sig i societén för att sedermera bli heroisk hjälte i amerikanska inbördeskriget. Inte ofta Grant är så här bortkommen, och eftersom så mycket cirkulerar kring hur karaktärer reagerar på honom är han också ett av de stora problemen, men man kan inte berömma mycket annat heller; Lloyds oengagerade gestaltning gör intrigen helt tandlös. Produktionen i sig är stilig nog att stå sig, men ingen är hemma här. 2023.