Bildprover, Fredagen den 13:e (1980)

Fotograf: Barry Abrams. Regissör: Sean S. Cunningham

35mm, färgfilm, 1.85:1.


Helbild, etableringsbild.

Bildkomposition, medium shot, stillbild ur panorering.

Klassisk bildkompostion, föränderlig scen, medium shot, statisk kamera.

Medium shot, stillbild ur panorering.

Medium shot, statisk kamera.

Klassisk bildkompostion, varierad bild, stillbild ur tracking shot.

Klassisk bildkomposition, helbild, statisk kamera

Steadicam, medium shot.

Steadicam, mediumnärbild, POV-shot.

Närbild, eyeline-match, shot reverse shot-variant.