Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Avslöjandet

True Confessions. 1981 USA 108 min. färg/35mm/1.85:1. R: Ulu Grosbard. S: Robert De Niro, Robert Duvall, Charles Durning, Kenneth McMillan, Ed Flanders, Cyril Cusack, Burgess Meredith, Rose Gregorio, Dan Hedaya, Gwen Van Dam, Thomas Hill, Jeanette Nolan, Jorge Cervera Jr, Susan Myers, Louisa Moritz, Darwyn Carson, James Hong, Pat Corley, Missy Cleveland.

Långsamt, jämntjockt drama om två bröder, den ene en cynisk polis, den andre en högt uppsatt katolsk präst. De fantastiska skådespelarna är fina att se, men dramat tuffar på utan att göra mycket väsen av sig. Filmens stora problem är att varje karaktär är en stoisk och emotionellt oåtkomlig, varpå filmen trots bra stoff bara blir en uppvisning i mumlig likgiltighet. 2014, 2023.