Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Als ich tot war

1916 TYSKLAND 35 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Ernst Lubitsch. S: Ernst Lubitsch, Louise Schenrich, Lanchen Vos (Helene Voss), Julius Falkenstein.

Tidig, kortfattad trerullare av Lubitsch, ett av hans första försök att roa publiken som frontfigur. Intrigen går ut på att han blir utsparkad ur sin lägenhet av sin fru och svärmor efter att han spenderat hela natten på en schackklubb – hans lösning blir att klä ut sig till butler och börja jobba i hushållet. Lubitsch själv betraktade denna film som ett misslyckande och den är också tämligen platt – filmen må vara gammal, men känns åtminstone tio år äldre med sin uppenbara gestaltning och platta punchline. Den tyska censuren uppskattade inte titeln när det begav sig och ändrade den till Wo ist mein Schatz? Filmen var länge ansedd förlorad men återugtavs under originaltiteln när en kopia uppdagades. 2024.