Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Ad Astra

2019 USA/KINA/BRASILIEN 123 min. färg/35mm, ARRIRAW 3.4K, DI 2K/2.39:1. R: James Gray. S: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler, Donald Sutherland, Greg Bryk, Loren Dean, Kimberly Elise, John Finn, LisaGay Hamilton, Donnie Keshawarz, Bobby Nish, Sean Blakemore, Freda Foh Shen, Kayla Adams, Ravi Kapoor, Elisa Perry, Daniel Sauli, Kimmy Shields, Kunal Dudheker, Alyson Reed.

Pitt spelar astronaut i en dystopisk framtidsvärld som åtar sig uppdraget att undersöka vad som hände med en förlorad expedition, ett mysterium vars svar kan rädda jorden från ett mystiskt hot. Premisser blir inte mer lockande än så, men trots att stommen i denna film är en gammaldags äventyrspocket tyngs filmen ner av sidointriger och välbekant sci fi-filosofi. Trots all ballast är filmen stark nog att lyfta, eftersom Grays ambitioner inte bara stjälper; filmen har många höjdpunkter i såväl berättelsen som effekterna och den övergripande visionen. En bra film man önskar var ännu bättre. 2019, 2024.