Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

11 x 14

1977 USA 78 min färg/16mm/1.37:1. R: James Benning.

Avantgardfilmaren Bennings första långfilm, tillsammans med One Way Boogie Woogie samma år, satte honom genast på konstfilmskartan, trots anspråkslösheten; filmen består av ett sextiotal statiska tagningar på amerikanska storstadsmiljöer och amerikansk landsbygd, amerikanska reklampelare, amerikansk motorväg, amerikansk industri, amerikanska sovrum. Det är svårt att inte läsa filmen som ett svar på popkonstens hyllande av det artificiella – denna film förefaller rentav lyriskt nostalgisk inför industrialism och gammaldags reklamestetik (och många årtionden senare framstår filmen som än mer nostalgisk). Innehåller narrativa fragment, somliga figurer återkommer och vi kan avgöra vissa relationer och omständigheter omkring dem, men poängen är ytorna de/vi uppehåller oss i. Oklanderlig slow food. Mycket av materialet har Benning återanvänt från en tidigare kortfilm, 8½ x 11 från 1974. 2023.